tilbage til forsiden
Alling Kirke set fra syd


SOGNEBLAD

Alling

6. Årgang nr. 1 December 2006

Jordens salt og verdens lys

Digtsamling

"Jordens salt og verdens lys" er titlen på en meget speciel digtsamling som jeg for nylig har læst.

Digtsamlingen, som er skrevet af lyrikeren Simon Grotrian udkom i marts i år, og har fået mange fine ord med på vejen, så derfor blev jeg nysgerrig.

Jeg ville se, hvad det var for et specielt "univers" Grotrian bevægede sig i.
Jeg blev bestemt ikke skuffet!

Simon Grotrians salmer er underfundige, livsbekræftende og smukke i sit udtryk hør bare her:

Når klokken ringer solen ind
da stryger jeg Vorherres kind
Han stryger også gerne min
og strøget er et solbærskrin.

Når klokken ringer solen bort
og visse bønner kom til kort
da takker jeg alligevel
fordi jeg lever, hvilket held.

Når klokken på det sidste slag
er blevet til den nye dag
da takker jeg, fordi han spandt
mig ind i foldens uldgevandt.

Når alle klokker ringer vildt
og visse ønsker blot var spildt
da takker jeg igen for alt
for verdens lys og jordens salt.

Den oplevelse jeg får når jeg læser salmerne er en fornemmelse af at se verden på ny. Der er en egen friskhed og livsbekræftende stemning over salmerne, som rummer alvor, sorg, glæde og medfølelse i en skøn blanding af ord og tankerækker.

Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
bliver jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.

Guds rige er en ammesø
der spejler himlens fugle
Guds rige er en englekø
om denne skøre kugle
og flere end du selv
har grædt i dette skælv
så sluk din nattesorg
i hytte og i borg
lad håbene massere.

Guds øje er en tordensol
der skinner for at gavne
Guds øje er en samlepol
for døbefontens navne
med smertens briller ser
du englene der ler
så tænd dit morgensmil
og glem den skarpe pil
der mangler noget mere.

Guds kærlighed er skænket dig
på begge hemisfærer
den ryddede en alfarvej
barn Jesus er din lærer
og dér, hvor foden gled
bliver kærligheden ved
så bær stafetten hen
imod en fremmed ven
lad hænderne passere.

Jeg vil slutte dette lille indlæg med et smukt sidste vers, som rummer ømhed og håb!

Velsign mit barn, du kære Gud
og lad det holde livet ud
og tænd et lys på sjælens tinde
for verden selv, for os herinde.

Glædelig jul!
Kaare Jepsen

Simon Grotrian

Simon Grotrian er født 1961. Debuterede i 1987 med digtsamlingen Gennem min hånd og har siden udgivet yderligere femten samlinger
Simon Grotrian har modtaget adskillige litterære priser, bl.a. Emil Aarestrup Medaillen, og var i 2004 nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris med digtsamlingen Korstogets lille tabel. Alle hans bøger er udkommet på Borgen.

Hverdagsliv og symboler

"Simon Grotrians nye bog, Jordens salt og verdens lys, består udelukkende af salmer, hvori forfatteren bekender sin kristne tro og besynger livet, lyset og håbet."

Alle citater (inkl. billede) er bragt med venlig tilladelse fra Borgens forlag.


Folkekirkens nødhjælp

I år samles ind til fordel for mennesker som lever i skyggen af aids-epidemien.
Søndag 4. marts 2007 arrangerer Alling menighedsråd indsamling. Vi er som altid taknemmelige hvis nogle fra sognet vil melde sig som indsamlere. Igen i år er Mette Lai, Birkhedevej 40 indsamlingsleder. Ring til Mette på tlf. 8689 3455.

  • Hver eneste dag bliver flere end 10.000 mennesker smittet med hiv
  • Hver anden af de nysmittede er en ung mellem 15 og 24 år
  • I Afrika er tre-fjerdedele af de nysmittede unge kvinder, som fristes til usikker sex på grund af fattigdom
  • De bliver smittet fordi de ikke ved nok om, hvordan man undgår at blive smittet.
  • De bliver smittet, fordi de ikke har mulighed for at få effektiv beskyttelse
  • Og de bliver smittet, fordi kvinders ret til at bestemme over egen krop ofte ikke respekteres.
  • Medicinsk behandling kan ikke standse aids. Smitten kan hindres i at blive givet videre

NYT FRA KNUDSØSKOLEN

Med Jesper Thygesen, vores nye skoleinspektør i spidsen, er vi nu ved at finde på plads med ny ansvarsfordeling og omrokeringer. Skolen er kommet igennem en turbulent periode efter John Sallings sygdom og afsked.

På skoleområdet, som på næsten alle andre områder indenfor det offentlige, er vi i disse år udsat for store omvæltninger og politiske beslutninger, som kræver nytænkning fra alle sider, ind i mellem kan man føle sig noget rundtosset og endda frustreret. Bedst som nye tiltag er sat i værk, er der nye lovændringer og krav til folkeskolen, kontinuitet er for tiden en fremmedord indenfor faget.

Som lærer og pædagog må man forsøge at fastholde traditioner og på samme tid forny sig indenfor læring og metodebrug.

På Knudsøskolen har vi et godt og solidt fundament, med gode og holdbare traditioner, men også plads til de nye tiltag. Kunsten er at finde balancen mellem nytænkning og fastholdelse af gode traditioner.

Lige nu er begreber som "rummelighed i folkeskolen", "læringsstile med udgangspunkt i de mange intelligenser", "dreng/pige pædagogik", evalueringsredskaber med elevplaner, portefølje, diverse tests fra "Klare mål", IT baseret undervisning og natur/matematik sat øverst, på samme tid skal vi sørge for motion og sund kost, samt lidt musik og drama. Social træning i form af legerelationer og SSP starter allerede fra børnehaveklassen, hvilket er organiseret samarbejde mellem skole, samfund og politi.

Endnu har jeg en fornemmelse af at skoleåret lige er begyndt, men når jeg ser på kalenderen og aktivitetsniveauet, må jeg erkende at vi er nået et godt stykke ind i det. Som medansvarlig for de små "skolestartere" kan jeg nu se hvordan de små nye usikre elever fra august, på fire måneder har forvandlet sig til selvstændige, aktive, opmærksomme og dejligt frække børn, som nu hjemmevant og trygt færdes blandt de større elever fra de andre klasser, godt hjulpet af venskabsklassen, 5. klasse. En forvandling som jeg er vidne til hvert efterår. Når jeg her hen mod jul ser denne forvandling, forstår jeg hvorfor jeg finder ny energi til at fortsætte år efter år med en ny flok skolebørn. Dette lille mirakel som sker for øjnene af mig hvert år, min mulighed for at gøre en forskel, håbet om at børnene får en god og motiveret start på et langt skoleforløb, er ikke alle forundt, og er med til at holde mig i gang.

Jytte Lundgaard Nielsen


Minikonfirmander


Minikonfirmanderne fotograferet foran døren til Tulstrup kirke

Alling og Tulstrup menighedsråd tilbyder igen i år minikonfirmandundervisning for alle børn, der går i 3. klasse.

Undervisningen startede mandag den 6. november i Tulstrup præstegård.

Som underviser er ansat Liss Eriksen, der er lærer på Knudsøskolen - og som tidligere har undervist minikonfirmander i Galten sogn.

Liss Eriksen vil gennem samtale, sang, historier og leg være med til at give børnene et fortroligt forhold til kirken og vores tro.
Det de vil beskæftige sig med er gudstjenesten, højtiderne i kirken, fadervor og trosbekendelsen. De vil læse historier fra bibelen, synge fra salmebogen - og prøve at finde rundt i disse bøger.
Undervisningen foregår dels i præstegården og dels i Tulstrup kirke 10 mandage a` 2 timer.

 


Redaktion:
Bente Klarskov (ansv.) Ringvej 24, 8680 Ry
Tlf.86-893315 e-mail: benteklarskov@hotmail.com
Agnete Laursen Vig, Tlf. 86-893183 e-mail: b.m.madsen@mail.dk
"Alling sogn" udgives af Alling menighedsråd

Stof til næste blad modtages gerne- Senest 20. januar 2007

Se forrige nr. af sognebladet - oktober 2006


Sidst rettet 2006-12-31